O seminarium

Celem II Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering jest integracja polskiego środowiska naukowego oraz przemysłu związanego z tą nowoczesną technologią konsolidacji materiałów proszkowych. Podczas seminarium nastąpi prezentacja postępu w badaniach materiałów i rozwoju technologii, wymiana doświadczeń oraz poglądów.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tematyką seminarium, w szczególności polskie przedsiębiorstwa i instytucje naukowe korzystające z technologii SPS.

Organizatorzy zapewniają:

– materiały seminaryjne (zeszyt streszczeń referatów),

– serwis kawowy i obiad w dniu 24.10.2019,

– możliwość publikacji tekstu wygłoszonego referatu w czasopiśmie „Materiały Elektroniczne” po przejściu procedury recenzowania w zeszycie 1/2020.