Komitet naukowy

Prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)

Dr inż. Łukasz Ciupiński (Politechnika Warszawska, Warszawa)

Dr Andrea García-Junceda (El Instituto IMDEA Materiales, Madryt, Hiszpania)

Prof. dr inż. Olivier Guillon (Institut für Energie- und Klimaforschung, Jülich, Niemcy)

Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Prof. dr hab. inż. Alexander Laptev (Institut für Energie- und Klimaforschung, Jülich, Niemcy)

Prof. dr hab. inż. Volf Leshchynsky (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań)

Dr inż. Juliusz Leszczyński (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, Prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Dr hab. inż. Marcin Madej (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Prof. dr inż. Paolo Matteazzi (MBN Nanomaterialia S.p.A., Vascon, Włochy)

Prof. dr Alberto Molinari (Università di Trento, Trydent, Włochy)

Dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, Prof. ITME (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa)

Mgr inż. Jan Räthel (Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme, Drezno, Niemcy)

Dr inż. Marcin Rosiński (GeniCore Sp. z o.o., Warszawa)

Prof. dr José Manuel Torralba – (Universidad Carlos III de Madrid, Madryt, Hiszpania)