Ramowy program seminarium

24 października 2019 (czwartek)

08:30 – 09:00     Rejestracja uczestników w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

09:00 – 09:15     Przywitanie uczestników przez organizatorów

09:15 – 11:30     Sesja 1

11:30 – 12:00     Przerwa kawowa

12:00 – 14:00     Sesja 2

14:00 – 15:00     Obiad

15:00 – 17:00     Sesja 3

17:00 – 17:30     Zakończenie/Serwis kawowy