Ważne terminy

27 września 2019 Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza rejestracji wraz ze streszczeniem referatu w języku polskim oraz angielskim na min. 250 wyrazów.
4 października 2019 Akceptacja zgłoszeń
7 października 2019 Szczegółowy program
24 października 2019 II Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering